Hallituksen kokousten muistiot

Hallitus kokoontuu kuukauden-kahden välein. Jokaisesta kokouksesta koostetaan muistio, josta löytyy olennaisimmat ja ajankohtaisimmat tiedot jäsenistölle. Jos mieleesi herää ideoita, voit lähettää viestiä hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille. Yhteystiedot löytyvät täältä!

 

 

MUISTIOT JÄRJESTYVÄT PÄIVÄMÄÄRÄN MUKAAN, UUSIN LÖYTYY YLIMMÄISENÄ.