Seuran arvot

Kuopion Ratsastajien arvot ja eettiset linjaukset

Seuran toiminta perustuu seuraaviin arvoihin:

  • tasa-arvoisuus
  • oikeudenmukaisuus
  • eläinten hyvinvointi
  • reilu peli
  • rehellisyys
  • avoimuus
  • turvallisuus
  • yhteistyö

Arvojen mukainen toiminta on seurassa tärkeää, jotta seuran oimitna voi olla kestävää ja jatkuvaa. Seuran jokapäiväisessä toiminnassa pyritään avoimeen, rehelliseen ja kaikkia kannustavaan toimintaan. Seuran toiminnassa ehdottomasti vältetään sisäänpäin lämpenemistä, vaan kutsutaan kaikki halukkaat avoimin sylin mukaan toimintaan. Seuran sääntöjä ja ohjeita sekä SRL:n Reilu Peli-ohjeistuksia noudattamalla toiminta on myös oikeudenmukaista ja kaikille tasavertaista.