Hallituksen toimenkuvat ja vastuut

Puheenjohtaja:

 • Huolehtii seuran toiminnan juoksevista asioista
 • Valmistelee toimintakertomuksen ja huolehtii tilinpäätöksen toiminnantarkastaijlle ja kevätkokoukseen
 • Valmistelee toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion syykokoukseen
 • Kutsuu hallituksen kokoukset sekä yhdistyksen kokoukset koolle
 • Hallinnoi seuran pankkikorttia hankintoja varten
 • Antaa tarvittaessa lausuntoja ulkopuolisiin medioihin
 • Valmistelee palkittavien listauksen yhdessä varapuheenjohtajan kanssa
 • Osallistuu kilpailukalenterin suunnitteluun yhdessä varapuheenjohtajan ja lajivastaavien kanssa
 • Vastaanottaa ja toimittaa hallitukselle yhteistyöpyynnöt ulkopuolisilta toimijoilta
 • Kontaktoi mahdollisia yhteistyökumppaneita kisojen luokkasponsorointien sekä pidempiaikaisten yhteistöiden merkeissä (kisasponsoreja voivat hankkia kaikki muutkin).

Varapuheenjohtaja:

 • Toimii puheenjohtajan sijaisena kaikissa toimissa, mikäli puheenjohtaja on estynyt
 • Avustaa puheenjohtajaa hänen tarvitsemissaan asioissa
 • Valmistelee palkittavien listauksen yhdessä puheenjohtajan kanssa ja kontaktoi palkittavat palkitsemista varten.
 • Osallistuu kilpailukalenterin suunnitteluun yhdessä puheenjohtajan ja lajivastaavien kanssa

Sihteeri:

 • Kirjoittaa pöytäkirjat
 • Huolehtii vuoden alussa pöytäkirjat allekirjoitettuina sekä kevät- ja syyskokousmateriaalit tilien mukaan toiminnantarkastajille tarkastettavaksi puheenjohtajan kanssa
 • Tekee tarvittaessa poliisille ilmoituksen yleisötapahtumasta

Kouluratsastusvastaava:

 • Toimii kilpailujenjohtajana seura- ja aluetason koulukilpailuissa
 • Osallistuu kilpailukalenterin suunnitteluun yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja esteratsastusvastaavan kanssa
 • Kontaktoi mahdollisia yhteistyökumppaneita kisojen luokkasponsorointien merkeissä

Esteratsastusvastaava:

 • Toimii kilpailujenjohtajana seura- ja aluetason estekilpailuissa
 • Osallistuu kilpailukalenterin suunnitteluun yhdessä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kouluratsastusvastaavan kanssa
 • Kontaktoi mahdollisia yhteistyökumppaneita kisojen luokkasponsorointien merkeissä

Kanttiinivastaava:

 • Huolehtii kisoihin kanttiiniin tarjolle evästä
 • Huolehtii toimihenkilöruokailusta

Tiedotusvastaava:

 • Hallinnoi seuran Facebookia, Instagramia ja nettisivuja
 • Suunnittelee tiedotusvuosikellon vuosittaisten päivämäärien ympärille
 • Jakaa tarvittavia mainoksia ja ilmoituksia muiden vastuualueiden vastaavilta (esim toimarihaku tai kisamainokset)

Ohjelmavastaava:

 • Suunnittelee jäsenistölle ohjelmaa vuoden ajalle: koulutuksia, klinikoita, pikkujoulut, talkoot
 • Suunnittelee marginaalilajien harjoituskilpailuja yhdessä muun hallituksen kanssa (esim. maastotaito, kiitolaukka, ratsastusjousiammunta)
 • Valmistelee Palautekyselyn jäsenistölle marras-joulukuussa

Sorsasalon kenttien vastaava:

 • Huolehtii kenttien käyttökunnosta, ja ilmoittaa hallitukselle, mikäli kentille tarvitaan jotain huoltotoimenpiteitä (kuten lisää hiekkaa) tai hankintoja (kuten siivousvälineitä)

Vikellysvastaava:

 • Huolehtii yhteydenpidosta hallituksen ja Savo Vaultersin välillä 
 • Toimittaa Savo Vaultersin toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen puheenjohtajalle ajoissa ennen toiminnantarkastusta kevätkokousta varten
 • Toimittaa Savo Vaultersin toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion puheenjohtajalle syyskokousta varten.
 • Voi olla hallituksen ulkopuoleltakin

Jäsensihteeri:

 • Hyväksyy uudet jäsenet seuraan, hoitaa jäsenportaalia ja jäsenlaskuja
 • Toimii yhteyshenkilönä jäsenistölle jäsenyyteen liittyvissä asioissa
 • Voi olla hallituksen ulkopuoleltakin

Rahastonhoitaja:

 • Käsittelee seuran päivittäisiä raha-asioita: maksaa laskut ja maksukorvaukset, tarkistaa saapuneet maksut
 • Voi olla hallituksen ulkopuoleltakin