Seuran toimintalinja

Päivitetty 2023

Yleistä toimintalinjasta

Seuran toimintalinja rakennetaan yhteistyöllä. Toimintalinja on seuran markkinointi- ja profilointikeino, kyky erottautua muista seuroista. Toimintalinjaa on kutsuttu myös kultaisen käytöksen käsikirjaksi. Toimintalinja antaa kuvan jäsenistölle ja ulkopuolisille, että seura on miettinyt toimintansa arvoperusteita sekä sen tarkoitusta. Toimintalinja helpottaa ja edesauttaa myös erilaisten tukien anomisessa. Ideana, on että toimintalinja tehdään yhdessä jäsenistön kanssa.

Toimintalinja tarkistetaan hallituksen toimesta vuosittain.

Kuopion Ratsastajien visio

Seura haluaa olla aktiivinen ja helposti lähestyttävä. Seura, jossa on mahdollisuus harrastaa ja/tai kilpailla. Hyvä me - henki.

Toimintaa halutaan kehittää kohti monipuolista toimintaa hevosten parissa sekä harrastajille että kilpailijoille

Seura on tulevaisuudessa laaja-alainen toimija hevostietouden sekä urheilukasvatuksen saralla.

Miksi seura on perustettu

Mahdollistamaan tapahtumien ja kilpailujen järjestäminen Kuopion alueella ja tarjoamaan ratsastajille seura johon liittyä, jotta heillä on mahdollisuus pystyä kilpailemaan.

Yhteistyössä seuran toiminnassa ja vision toteuttamisessa ovat SRL ja Itä-Suomen aluejaosto sekä alueen ratsastuskoulut ja tallit, joilla on Kuopion Ratsastajien jäseniä.

Kuopion Ratsastajien arvot ja eettiset linjaukset

Seuran toiminta perustuu seuraaviin arvoihin:

 • tasa-arvoisuus
 • oikeudenmukaisuus
 • eläinten hyvinvointi
 • reilu peli
 • rehellisyys
 • avoimuus
 • turvallisuus
 • yhteistyö

Arvojen mukainen toiminta on seurassa tärkeää, jotta seuran oimitna voi olla kestävää ja jatkuvaa. Seuran jokapäiväisessä toiminnassa pyritään avoimeen, rehelliseen ja kaikkia kannustavaan toimintaan. Seuran toiminnassa ehdottomasti vältetään sisäänpäin lämpenemistä, vaan kutsutaan kaikki halukkaat avoimin sylin mukaan toimintaan. Seuran sääntöjä ja ohjeita sekä SRL:n Reilu Peli-ohjeistuksia noudattamalla toiminta on myös oikeudenmukaista ja kaikille tasavertaista.

Kuopion Ratsastajien toiminnan tavoitteet

Toiminnan tavoitteet:

 • Kasvatukselliset tavoitteet
  • Urheilullisen asenteen kasvattaminen
  • Oheisliikunnan merkityksen osoittaminen
 • Urheilulliset tavoitteet
  • Laadukkaiden kilpailuiden ja tapahtumien järjestäminen
  • Jäsenten menestyminen kilpailuissa
 • Lajin kehittämiseen liittyvät tavoitteet
  • Näkyvyyden lisääminen
 • Hevosen hyvinvointiin liittyvät tavoitteet
  • Kilpailuissa hevosen hyvinvoinnin valvominen, stewarditoiminta
  • Jäsenten kannustaminen ja kouluttaminen hyviin hevosmiestaitoihin
 • Talliyhteistyöhön liittyvät tavoitteet
  • Toimimme yhteistyössä laajasti kaikkien tallien kanssa, joilla on jäseniämme
  • Aktiivista ja molemminpuolista yhteydenpitoa
 • Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet
  • Oheisliikunta
  • Päihteettömyys
 • Ilmapiiriin ja yhteistyöhön liittyvät tavoitteet
  • Parannetaan yhteistyötä seuran ja tallien kanssa ja kannustetaan myös talleja yhteistyöhön keskenään
  • Otetaan avoimesti vastaan kaikki toimintaideat
 • Eettiset tavoitteet
  • Ks. yllä
 • Taloudelliset tavoitteet
  • Vakavarainen seura, joka pystyy tukemaan jäsenistöään valmennuksissa ja järjestämään koulutuksia jäsenilleen edullisesti
 • Yhteiskunnalliset tavoitteet
  • Lajin harrastusmahdollisuuksien säilyttäminen ja parantaminen alueella

Toiminnan konkreettiset tavoitteet

 • Seuran toiminnan aktivoiminen takaisin menneiden vuosien loistoon
 • Oheistoiminnan määrän lisääminen, erityisesti muillekin kuin koulu- ja esteratsastuksessa kilpaileville (kaikkien jäsenten tasapuolinen huomioiminen)
 • Seuran yhteishengen parantaminen, tehdään seurasta kuopiolaisten ratsastajien ylpeydenaihe
 • Lasten ja Nuorten Tähtiseuramerkin saaminen vuonna 2023
 • Kouluratsastuksen kansalliset kilpailut vuonna 2024
 • Esteratsastuksen kansalliset kilpailut viimeistään vuonna 2025
 • Kansallisten kilpailujen järjestäminen vuosittain jatkossa (esim. vuorovuosin este- ja koulu, jos ei molempia samana vuonna)
 • Aikuisten Tähtiseuramerkin edistäminen, ja saaminen viimeistään vuonna 2026

Käytännön toiminta ja periaatteet

 • Kuopion Ratsastajat tarjoaa seuraavia palveluita:
  • Järjestää seura-kansallisen tason kilpailuita koulu ja este
  • Järjestää koulu- ja estevalmennuksia
  • Järjestää marginaalilajien harjoituskisoja
  • Järjestää jäsenilleen oheistoimintaa
   • Lajikokeilut pienemmissä lajeissa
   • Koulutuksia ja muuta toimintaa
 • Maksut, edut ja alennukset
  • Jäsenmaksut
  • Valmennuksista -30% hinnasta jäsenille
  • Valmennus- ja kilpailutuki
  • Seura- ja aluetason kisoista alennettu lähtömaksu jäsenille
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  • Seurojen välistä yhteistyötä kilpailunjärjestämisessä
  • Alueen kanssa yhteistyö niin kilpailujen kuin muunkin toiminnan järjestämisessä
  • Liiton kanssa yhteistyö kansallisten kilpailujen järjestämisessä
  • Tallien kanssa yhteistyö toimihenkilörekryssä
  • Raviradan ja kaupungin kanssa yhteistyö alueen käytössä
  • Sponsoriyritykset
 • Talkootyön periaatteet ja vapaaehtoistoiminta
  • Kisatoimihenkilöksi ja talkoisiin pääsee mukaan kaikki halukkaat toimihenkilöhaun kautta
  • Hallitustoiminnasta kiinnostuneet voivat ahkea mukaan hallitukseen, joka valitaan syyskokouksessa
 • Seuratoimijoiden kiittäminen
  • Toimihenkilönä aktiivisesti toimineille tarjottu illanistujaisia/ja lahjakortteja. Kilpailu- ja valmennustuki mahdollista hakea vain toimihenkilöinä toimineille. Arvonta loppuvuodesta lahjakorteista (verotuksellisista syistä arvotaan).
 • Tiedotus ja jäseninfon periaatteet
  • Nettisivut, Facebook, Instagram
  • Jäsenkirjeitä mahdollista lähettää Sense-jäsenrekisterin kautta
 • Kuopion Ratsastajilla ei ole erillisiä pelisääntöjä, mutta seuran sääntöjä sekä SRL:n Reilu Peli- ohjeistoa noudatetaan
 • Kuinka suhteet liittoon/alueelle hoidetaan?
  • Aluejaoston hallituksessa 2 seuran jäsentä 
  • Liittoon yhteydessä tarvittaessa
 • Miten toiminta rahoitetaan?
  • Kilpailutuotot
  • Sponsorituotot
  • Jäsenmaksut
  • Alueelliset ja valtakunnalliset tuet

Ratsastusseuran organisaatio ja vastuunjako

 • Seuran hallitus ja työnjako, roolit seurassa
 • Muut toimijat ja tehtävät
 • Yhteyshenkilönä alueelle toimivat alueen hallituskessa olevat seuran jäsenet (2kpl)
 • Yhteyshenkilönä Ratsastajainliittoon toimii tarvittaessa puhaanjohtaja
 • Alueen ja liiton viestit kulkeutuvat jäsenistölle tarvittaessa sosiaalisen median, nettisivujen ja jäsenkirjeiden avulla
Seuran organisaatiokaavio